01.05 - 30.05.2010 Пътят, който ни остава е в очакване зад нас - рисунка и скулптура Венцислав Занков, Галерия „Арт 36”
zankov
05.4.2010 г.

page 1 of 2 Next

angel_28x41cm2007 dervish_35x50cm2008 exit_28x41cm_2007 exit_28x41cm_2007_2 exit_35x50cm_2008
angel_28x41cm2007.jpg dervish_35x50cm2008.jpg exit_28x41cm_2007.jpg exit_28x41cm_2007_2.jpg exit_35x50cm_2008.jpg
falling_in_love_35x50cm2006 fire_follows_28x41cm2007 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_2 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_3
falling_in_love_35x50cm2006.jpg fire_follows_28x41cm2007.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_2.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_3.jpg
for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_4 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_5 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_6 for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_7 for_jakuzi_reliefs_project_2005
for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_4.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_5.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_6.jpg for_angel_warrios_painting35x50cm_2008_7.jpg for_jakuzi_reliefs_project_2005.jpg
for_jakuzi_reliefs_project_2005_2 for_long_shadows_sculpture_28x41_2008 for_long_shadows_sculpture_28x41_2008_2 for_on_the_beach_paining23x33cm_2005 for_selebrating_love_paining_23x33cm_2005
for_jakuzi_reliefs_project_2005_2.jpg for_long_shadows_sculpture_28x41_2008.jpg for_long_shadows_sculpture_28x41_2008_2.jpg for_on_the_beach_paining23x33cm_2005.jpg for_selebrating_love_paining_23x33cm_2005.jpg
for_st_terezas_extazy_painting_2008 for_they_won_sculptute_2008 for_they_won_sculptute_35x50cm2008_2 for_they_won_sculptute_35x50cm2008_3 for_they_won_sculptute_35x50cm2008_4
for_st_terezas_extazy_painting_2008.jpg for_they_won_sculptute_2008.jpg for_they_won_sculptute_35x50cm2008_2.jpg for_they_won_sculptute_35x50cm2008_3.jpg for_they_won_sculptute_35x50cm2008_4.jpg