П ътят, който ни остава е в очакване зад нас

Галерия „Арт 36”
01.05 - 30.05.2010

Ул. „Славянска ” 40, София
т ел: 0887253924

 Откриване: 01.05.2010 от 18.00 часа

 

---------------------------------------------------------------------------
Реплика на В.П. във Фейсбук по текст от „Нова Генерация”