„Извън времето”

Венцислав Занков

Изложба на неподходяща скулптура и рисунки

28.05-10.06.2012

Галерия „Възраждане”, Пловдив

Тел. 032 635339

 

 

 

Алегоричната, метафорична, реалистична и фигуративна скулптура, съдържаща в себе си намерението за монументалност и траене, радикално противоречи на модното, бързото и лесно произвеждане на пластично или концептуално изкуство. Процесът на реализация на повечето от изложените скулптури отхвърля рационализираната ефективност на бързата стилизация, продукт на темповете на живеене. Правенето им отнема бавно и странно години, като окончателният резултат се различава от първоначалното намерение, идеята изкристализира в процеса и в неговия край. В създаването на такава скулптура трябва да се забави и забрави течащото време, а за възприемането й времето е без значение, защото тя е извън него.

Има рисунки не за пред хора – лични търсения, без претенция за модна художественост, което може би ги прави автентични като намерение, което да им придаде ценност.

Изложба „Извън времето” представя в бронз скулптурни композиции на Венцислав Занков, създадени през последните 10 години, като включва и три пластики, реализирани през периода 2011-2012, в комбинация с непоказвани рисунки – молив върху хартия от периода 2004-2008.

 

 

 

 

 

Венцислав Занков е роден на 1 май 1962 г. в София. През 1988 г. завършва Националната художествена академия, София, специалност „Скулптура“. В периода 1997-2008 е хоноруван, а от 2009 редовен преподавател в департамент „Изящни изкуства” към НБУ. През 2010 е преподавал скулптура и в НХА. Сред последните му самостоятелни изяви са: „Последният будоар” ­ скулптура, кръв, видео, галерия „Райко Алексиев” СБХ, София (2011); „Нова призрачна живопис/всички вече сме призраци”,галерия „Ракурси“, София (2011), „Post-романтизъм. Reloaded” – Български културен институт – Берлин (2011); „Възможно-Невъзможно. Идейни проекти за естетизация на градската среда”.