Red II March 14th 1991. The Gallery of the Union of Bulgarian Artists at 6 Shipka Str. Starting at 6.30 p.m. Duration: 15 min.  

Червено 2
14 март 1991 г., Галерията на СБХ, ул. Шипка 6. Начален час 18.30. Времетраене 15 мин. Описание на пространството:
Горна и долна част от кимоно и кухненска покривка /виж Red I/ със засъхнала телешка кръв, закачени фронтално на зрителя над маса с чиста покривка с положени върху нея обърнати надолу празни изцапани с кръв кристални чаши. Градуирана еднолитрова мензура пълна с червено вино.
Черно/бяла рисунка на разпятие разположена хоризонтално, успоредно на тавана. - размери 220X200 см. въглен/темпера върху хартия; Медицинско оборудване за преливане на кръв; игли за спринцовки 3 бр. пробождащи нарисуваното разпятие в областта на дланите и на кръстосаните ходила.
 Телешка кръв в трилитрови полиетиленови прозрачни мехове инсталирани в тавана.
Бял плат, разположен на земята под разпятието и повтарящ неговата форма; микрофони - З.бр., разположени под плата на местата, където кръвта капе от иглите; усилвател и тон колони разпространяващи звука от капещата кръв в залата; Касетофон и аудио запис на еднократен камбанен звън; кръгъл прозрачен стъклен съд впоследствие хвърлен и счупен на мястото на проекцията на главата на нарисувания /двуизмерния/ Христос на земята.
Осветление насочено отдолу нагоре отграничаващо активното пространство от ляво и дясно, /рефлекторни лампи по 500W в две редици по 4/
Действие - събиране на капки кръв, чупене на съда със събраната кръв, жадно изпиване на един дъх оставеното вино, което потича по врата и надолу по дрехата на пърформара.

 

'Scenery'

Kimono (both parts) and a table cloth (see Red I) with dried stains of calves’ blood, hanging in front of the spectators above a table with a clean tablecloth, with blood stained crystal glasses laid bottoms up on it. A graduated 1 litter measuring glass, fill with red wine. A black & white drawing of the crucifix, horizontally placed, parallel to the ceiling. (220x200 cm., coal & water-colours on paper)

 

Medical equipment for blood transfusion, syringe needles /3 pieces/, piercing through the crucifix drawing where the pals and the crossed feet are. Calves blood in 3 litter plastic transparent bags installed at the ceiling. White cloth cross-shaped and spread on the floor, under the crucifix, microphones/3 pieces, placed under the cloth where the blood is dripping out of the syringe needles, amplifier and speakers to fill in the space with the sounds of the blood dripping, record player and a record of a bell ringing, round transparent glass bowl to be thrown down on the floor, at the point where the head of Christ from the drawing is projected. Lights: oriented bottom up and mapping out active space from both left and right (500W reflection lamps set in two rows, four of them in a row) Action: gathering drops of blood, breaking down the bowl where the blood was gathered, drinking up greedily the wine from the graduated glass, tiny wine streaks running down the neck and the clothes of the performer.

 

the clothes used in Red1 Performance
   
red 1 performance red 2 performance red 3 performance am I God steak and ships Limes Agoniae make war not love