ventsislav zankov* венцислав занков

RED III
March 1991, the Gallery of the Union of the Bulgarian Artists at 6 Shipka Str.

 

 

Червено 3 Март 1991, галерията на СБХ, ул. Шипка 6 Ситуация.
Пътека от бял плат дължина 7.50м. преминаваща вертикално по стената, където има следи от засъхнала кръв; Осветление разположено линейно над пътеката /8 бр. рефлекторни лампи; всяка с мощност 500w/ вертикално насочено отгоре надолу наподобяващо осветление на операционна. Гола жена със затворени очи, лежаща абсолютно неподвижно в края на пътеката. На около 1.50м. от главата й са разположени на земята чаша за коктейли пълна с червено вино; еднолитрова градуирана мензура пълна с вода; един хляб тип „Добруджа". На масата се намират агнешка глава увита в парче бял плат просмукано от кръвта от главата; пинсети и щипки използвани в хирургията; употребявани системи за преливане на кръв. прозрачни гинекологични ръкавици /употребени в пърформанса/
В съседство, в метален казан, реалистично изработен човешки ембрион /импрегниран гипс размери 50x40x45 см/ е потопен в развалена издаваща остра миризма съсирена животинска кръв /миризмата доста напомня на мириса на менструалната кръв при жената/.
В последствие ембрионът е изваден, съсиреци кръв -разхвърляни по пътеката, агнешката глава развита и набодена с игли за кръвопреливане; хлябът начупен на парчета и напоен с кръв, виното излято във водата, голата жена - възбудена... Звуков фон - началото на действието е белязано със записан по-рано радиосигнал за точно време. Сигналът продължава да се повтаря многократно, като в повторението се видоизменя: В края на действието е сходен със сигнала на кардиологична апаратура, обявяващ спирането на сърдечната дейност.

Scenery A pathway of white cloth, lenght 7.50 m, crossing vertically the wall, with old blood stains on it. Lights installed horizontally above the pathway/ 8 pieces, with 500 W reflection lamps, placed as if it’s the lights of a surgery. A naked woman, her eyes closed, lying motionless at the end of the path. A meter and a half away from her head a cocktail glass full of wine is laid on the floor, a graduated glass, full of water next to it and a loaf of ‘Dobrudzha’ bread beside the glass. A lamb head wrapped in a white cloth, dripping with blood is laid on the table, a pair of nippers and surgical pins laid beside together with already used blood transfusion equipment, transparent gynecologist’s gloves ( to be used during the performance). Next to the table, in a metal container, a piece of human embryo, made of impregnated plaster size 50x40x45 cm is dipped in a spoilt, stinking, clotted animal blood (resembling the stink of menstrual blood). In the course of the action the embryo will be taken out, blood clots will be spread along the pathway, the lamb head - wrapped out and pierced with blood transfusion needles, the loaf of bread - torn into pieces and sprayed with blood, the wine - poured into the water, the naked female body - turned on. Sound effects: at the beginning a record of a radio time signal will be played. The signal will be repeated and changed in the repetition so that at the end it will rather resemble the tune of cardiological apparatus marking the end of heartbeat . for more /and better/ images click here

 

Red III Performance, some details
    red 1 performance red 2 performance red 3 performance am I God steak and ships Limes Agoniae make war not love