проект "всичко за мъжа">>относно проекта

2004 "нестабилни състояния"

Насоченото и изостреното внимание към ролята; мястото и значението на начините на присъствие на жената в обществото, идеята за равноправие и правото на идентичност, нейната социална и личностна идентификация, повдига въпроса за липсващата реципрочност при анализ и разглеждане на случващото се около мъжа в резултат на активните промени свързани права и правови защити и измененото присъствие на жената, жените в обществото.

 

Идеята на проекта е да предостави платформа за визуална и теоретична интерпретация на промените в ролята, статуса и значението на присъствието на мъжа в съвременния свят.

 

Пътека на анализ и разбиране

Психично >> Социално >> Интерпретации /Образи и символи/

Актуални въпроси

 • Доколко и как се променя ролята и мястото на мъжа в обществото и доколко и как това рефлектира и има ли промени в личните и интимни взаимоотношения между мъж/жена, мъж/мъж , жена/жена.
 • Дали феминизмът довежда до маскулинизацията на света, заимствайки мъжките модели на поведение, присъствие и манталитет?
 • Какво е мястото на мъжа в съвременното общество, как се адаптира към новите мъжко-женски отношения, без да на навлиза в пред-определени територии с негативни конотации като "мачизъм", "сексизъм", "сексуален тормоз"?
 • Какво става с личната психологическа идентификациа на мъжа във времето когато изкуственото осеменяване е ефективна практика, а мъжът се превръща в анонимен донор срещу заплащане?
 • Как съвременната еманципирана жена вижда ролята на мъжа в своя личен живот?
 • Какво е и има ли закономерности в поведението на мъжа следствие на психическите напрежения породени от изменененията в присъстиве на мъжа в обществото.
 • Защо и какво прозивеждат клишетата на представянето на мъжа като обект на желания /в рекламата/
 • Какво от мъжкото припознават хомосексуалистите в себе си и как възприемат хетеросексуалните от мъжки пол?
 • Как се възприемат лесбийките, когато заемат мъжката роля, и как те възприемат хетеросексуалните и хомосексуалните от мъжки пол?
 • Какво става с фигурата на "Бащата" и изменя ли се позицията на мъжа в нея?
 • Какво означава мъжка идентификация, как и дали правово може да бъде защитена? Стереотипи и негативни конотации.
 • Как съвременното изкуство третира мъжа извън политически коректните теми?
 • Идентификациите в Интернет и виртуалният мъж?
 • Унисекс култура vs религиозния фундаментализъм /Ирина Недева/
 • Доколко настъпилите промени на социално изравняване на жените влияе върху представянето на мъжете в социалния живот и в интимните взаимоотношения?
 • Променят ли се и как стереотипите на възприемане на мъжа в масовата култура?

Задачи:

 • Да предостави поле и пространство за различни гледни точки, виждания, анализи и интерпретации на ролята, мястото и значението на конструкцията "мъж".
 • Да проследи и разкрие динамиката и трансформациите на присъствие на мъжът в обществото.
 • Да анализира и интерпретира идентичности, действие и поведение на мъжът с негативни обществени конотации
 • Да анализира и интерпретира стереотипите на присъстрие на фигурата на мъжа в масовата визуална култура
 • Да анализира и интерпретира присъствието и трансформащиите в мъжката сексуалност и проявите й във визулното публично пространство.
 • Да проследи и интерпретира клишетата в предубежденията към възприемането на конструкцията "мъж"

Цели:

Краткосрочни

 • Да въведе темата за "фигурата на мъжа - присъствие и трансформации" в бщественото пространство
 • Да инициира обществен дебат за случващото се около разбирането за мъжа както в локален контекст, така и на фона на съвременните социални процеси и тенденции в европеийския и американизиран модел на цивилизованост.

  Дългосрочни

 • Чрез въвеждане проблематиката около измененията и динамиката на психичната и социална конструкция "мъж" да спомага за поддържането на динамичното равновесие в разбирането за пол, социална, личностна и психическа идентификация


относно

участници

изложби

партньори

събития

медии

подкрепа

още

връзки

english

powered by ventsislav zankov контакт